การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd

คำถามการสนับสนุนทั่วไป ของ CentOS
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 127
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd

โพสต์ โดย slwt2002 »

การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd

โพสต์โดย slwt2002 » พุธ 29 ต.ค. 2014 12:51 pm
การจัดการบริการบน CentOS Linux 7.0 ด้วย Systemd
การจัดการบริการหรือ Services บนระบบปฏิบัติการ CentOS Linux รีลีสเก่าๆ (CentOS 6.x ลงมา) ในการจัดการบริการต่างๆ จะใช้รูปแบบดังนี้
การเปิดและปิดบริการ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

service service_name start/stop/restart


การเปิดใช้งานบนบู๊ตระบบ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chkconfig service_name on/off

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chkconfig -list


ใน CentOS Linux 7.0 และ RHEL 7.0 ขึ้นมาจะใช้การควบคุมบริการด้วย Systemd แทน ดังนั้นการควบคุมบริการทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดการบริการทั้งหมดจะใช้คำสั่ง systemctl แทนคำสั่ง service และ chkconfig ที่ใช้ในรีลีสก่อนหน้า โดยในปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการหลายตัวได้หันมาใช้งาน Systemd

ระบบปฏิบัติการที่เปลี่ยนมาใช้งาน Systemd
- Arch Linux / October 2012
- CentOS Linux เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป / July 2014
- CoreOS / July 2013
- Debian GNU/Linux / April 2012
- Fedora เวอร์ชั่น 15 ขึ้นไป / May 2011
- Frugalware Linux เวอร์ชั่น 1.5 ขึ้นไป / August 2011
- Gentoo Linux / 2011
- Mageia เวอร์ชั่น 2.0 ขึ้นไป / May 2012
- openSUSE เวอร์ชั่น 11.4 ขึ้นไป / March 2011
- Red Hat Enterprise Linux เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป / June 2014
- Sabayon Linux เวอร์ชั่น 13.08 ขึ้นไป / August 2013
- Ubuntu เวอร์ชั่น 13.04 ขึ้นไป / April 2013

รูปภาพ
องค์ประกอบของ Systemd
รูปภาพ

คำสั่งการใช้งานของ Systemd โดยมีรายละเอียดคำสั่งคร่าวๆ ดังนี้
การตรวจสอบรายชื่อบริการ (List all running services )

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl 

รูปภาพ

การเปิดบริการ (Activates a service)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl start service_name
ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl start httpd


การปิดบริการ (Deactivates a service)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl stop service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl stop httpd

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl stop iptables

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl stop ip6tables


การปรับใช้งานบริการใหม่ (Reload a service)
* ใช้ในกรณีหลังการปรับแต่งค่าบริการหรือ config file โดยไม่ให้รบกวนบริการที่กำลังทำงานอยู่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl reload service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl reload httpd


การเรียกใช้งานบริการใหม่ (Restarts a service)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl restart service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl restart httpd


การเริ่มบริการที่มีอยู่แล้วให้ทำงานใหม่ (Restarts if the service is already running)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl condrestart service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl condrestart httpd


การตรวจสอบดูสถานะของบริการ (Shows status of a service)
# systemctl status service_name[/code]
ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl status httpd

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl status iptables


การเปิดใช้งานบริการตอนบู๊ตระบบ
การเปิดบริการตอนบู๊ตเครื่อง (Enables a service to be started on bootup)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl enable service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl enable httpd


การปิดบริการตอนบู๊ตเครื่อง (Disables a service to not start during bootup)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl disable service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl disable httpd


การเปิดบริการแบบ Manual (masked)

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl mask service_name

ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl mask dovecot


การตรวจสอบว่าบริการที่มีอยู่ถูกเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl is-enabled service_name

หรือ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

systemctl is-enabled service_name; echo $?

โดยที่
0 มีการเปิดใช้งาน
1 มีการปิดการใช้งาน
ตัวอย่าง เช่น

โค้ด: เลือกทั้งหมด
systemctl is-enabled httpd


masked

โค้ด: เลือกทั้งหมด
systemctl is-enabled httpd ; echo $?


masked
1

เปรียบเทียบคำสั่ง CentOS 6.x down vs CentOS 7.x up
service service_name start = systemctl start service_name
service service_name stop = systemctl stop service_name
service service_name restart = systemctl restart service_name
service service_name reload = systemctl reload service_name
service service_name status = systemctl status service_name
chkconfig service_name on = systemctl enable service_name
chkconfig service_name off = systemctl disable service_name
chkconfig --list service_name = systemctl is-enabled service_name
chkconfig --list = systemctl list-unit-files --type=service

ที่มา:
- http://www.freedesktop.org/wiki/Softwar ... tibilities
- https://fedoraproject.org/wiki/Systemd
- http://www.freedesktop.org/software/sys ... emctl.html
- http://fedoraproject.org/wiki/SysVinit_ ... Cheatsheet
- http://www.sysadmin.in.th/node/309#sthash.7vXS4tTG.dpuf
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ