การติดตั้ง ZPanel บน CentOS 6.7 NEW

การสนับสนุนสำหรับ webhosts ที่ใช้ CentOS
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 127
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

การติดตั้ง ZPanel บน CentOS 6.7 NEW

โพสต์ โดย slwt2002 »

How to install ZPanel on CentOS 6.7
You need clean installation of CentOS 6 on VPS or Dedicated server.
LOG INTO YOUR SERVER AS THE ROOT USER.
Download the correct installer for your system:
64 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

wget http://mirror.adminbannok.com/zpanel/installer-x86_64-install.sh.x.tar.gz
Or
32 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

wget http://mirror.adminbannok.com/zpanel/installer-x86-install.sh.x.tar.gz
Unzip the tarball
64 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

tar -xf installer-x86_64-install.sh.x.tar.gz
Or
32 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

tar -xf installer-x86-install.sh.x.tar.gz
Change the script to be executable
64 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chmod +x installer-x86_64-install.sh.x
Or
32 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chmod +x installer-x86-install.sh.x
Install pre-required packages:

โค้ด: เลือกทั้งหมด

yum install ld-linux.so.2 curl
Run the ZPanelX installer
64 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./installer-x86_64-install.sh.x
Or
32 Bit Installer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./installer-x86-install.sh.x
Follow the on screen instructions during the installation.
At the end please record down the mysql root password. (you will need this to access mysql via the root user and also for running future updates to zpanel)
All Passwords are stored in /root/passwords.txt

ที่มา www.qhoster.com
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ