ติดตั้ง Linux Malware Detect

การสนับสนุนสำหรับการรักษาความปลอดภัยเช่นไฟร์วอลล์และการรักษาความปลอดภัยลินุกซ์ CentOS
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 127
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

ติดตั้ง Linux Malware Detect

โพสต์ โดย slwt2002 »

ติดตั้ง Linux Malware Detect

โค้ด: เลือกทั้งหมด

cd /usr/local/src/
wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
tar -xzf maldetect-current.tar.gz
cd maldetect-maldetect-1.6.4
sudo sh ./install.sh
Report หลังติดตั้ง
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/maldet.service → /usr/lib/systemd/system/maldet.service.
Linux Malware Detect v1.6.4
(C) 2002-2019, R-fx Networks <[email protected]>
(C) 2019, Ryan MacDonald <[email protected]>
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL

installation completed to /usr/local/maldetect
config file: /usr/local/maldetect/conf.maldet
exec file: /usr/local/maldetect/maldet
exec link: /usr/local/sbin/maldet
exec link: /usr/local/sbin/lmd
cron.daily: /etc/cron.daily/maldet
maldet(155075): {sigup} performing signature update check...
maldet(155075): {sigup} local signature set is version 201907043616
maldet(155075): {sigup} new signature set 202207132220497 available
maldet(155075): {sigup} downloading https://cdn.rfxn.com/downloads/maldet-sigpack.tgz
maldet(155075): {sigup} downloading https://cdn.rfxn.com/downloads/maldet-cleanv2.tgz
maldet(155075): {sigup} verified md5sum of maldet-sigpack.tgz
maldet(155075): {sigup} unpacked and installed maldet-sigpack.tgz
maldet(155075): {sigup} verified md5sum of maldet-clean.tgz
maldet(155075): {sigup} unpacked and installed maldet-clean.tgz
maldet(155075): {sigup} signature set update completed
maldet(155075): {sigup} 17272 signatures (14450 MD5 | 2039 HEX | 783 YARA | 0 USER)

แก้ไขไฟล์ config

โค้ด: เลือกทั้งหมด

vi /usr/local/maldetect/conf.maldet
ค้นหาและแก้ไขดังนี้
[ QUARANTINE OPTIONS ]
quarantine_hits="1"
quarantine_clean="1"

ีUpdate Linux Malware Detect
Scan folder

โค้ด: เลือกทั้งหมด

maldet -a /home
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ