ค้นพบ 124 ผลลัพธ์

โดย slwt2002
อังคาร 27 ก.ค. 2021 08:34
ฟอรั่ม: AlmaLinux Hosting
กระทู้: DirectAdmin NGINX + Apache (Custombuild 2.x) on AlmaLinux 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 3124

DirectAdmin NGINX + Apache (Custombuild 2.x) on AlmaLinux 8

ใช่คำสั่งต่อไปนี้ สำหรับ nginx + apache

โค้ด: เลือกทั้งหมด

cd /usr/local/directadmin/custombuild

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build update

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build update_da

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build set webserver nginx_apache

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build nginx_apache

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build rewrite_confs
โดย slwt2002
อังคาร 27 ก.ค. 2021 08:28
ฟอรั่ม: AlmaLinux Hosting
กระทู้: ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 3099

ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8

ติดตั้ง DirectAdmin บน AlmaLinux 8 yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which ...
โดย slwt2002
อังคาร 27 ก.ค. 2021 08:15
ฟอรั่ม: AlmaLinux Hosting
กระทู้: เปลี่ยน Hostname บน AlmaLinux 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 3089

เปลี่ยน Hostname บน AlmaLinux 8

เปลี่ยน Hostname บน AlmaLinux 8

ตรวจสอบข้อมูลเดิม

โค้ด: เลือกทั้งหมด

hostnamectl
เปลี่ยนชื่อ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

hostnamectl set-hostname ชื่อHostname
ตรวจสอบซ้ำ สามารถใช้งานได้ทันที

โค้ด: เลือกทั้งหมด

hostnamectl
โดย slwt2002
อังคาร 27 ก.ค. 2021 08:11
ฟอรั่ม: AlmaLinux Hosting
กระทู้: เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 3001

เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8

เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8 echo "Port 2200" >> /etc/ssh/sshd_config dnf install policycoreutils-python-utils -y semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2200 กรณีเปิด firewall ต้องเปิดพอร์ตด้วย firewall-cmd --permanent --add-port=2200/tcp firewall-cmd --reload restart ssh service sudo syste...
โดย slwt2002
พฤหัสบดี 22 ก.ค. 2021 01:31
ฟอรั่ม: CentOS Hardware Support
กระทู้: ตรวจสอบข้อมูล Disk Centos (smartctl Utility)
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 4400

ตรวจสอบข้อมูล Disk Centos (smartctl Utility)

ติดตั้ง smartctl Utility บน CentOS7 yum install smartmontools -y แสดงข้อมูล disk smartctl -a /dev/sdb สำหรับ IDE drive smartctl -a -d ata /dev/sdb สำหรับ SATA drive smartctl --all /dev/sda | grep Power_On_Hours | cut -d "-" -f2 | tr -d "[:blank:]" แสดงชั่วโมงที่ทำงานตั้งแต่โดนไฟค...
โดย slwt2002
อังคาร 20 ก.ค. 2021 10:02
ฟอรั่ม: AlmaLinux General
กระทู้: AlmaLinux คืออะไร?
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 2518

AlmaLinux คืออะไร?

AlmaLinux เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ใช้ CentOS ที่ต้องหาทางเลือกหลังจาก RedHat กำลังจะเปลี่ยน CentOS เป็น CentOS Stream โดย AlmaLinux ดูแลโดย CloudLinux ซึ่งเป็นที่นิยมในผู้ทำเว็บโฮสติ้งเช่นกัน ปัจจุบัน Web Control Panel หลายตัวได้รองรับ AlmaLinux แล้วเช่น DirectAdmin Plesk Obsidian 18.0.35 cpanel เป็...
โดย slwt2002
พุธ 27 ม.ค. 2021 13:01
ฟอรั่ม: CentOS Webhosting Support
กระทู้: Plesk Web Admin ตั้งค่า Disk space และ Traffic แต่ละโดเมน
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 4701

Plesk Web Admin ตั้งค่า Disk space และ Traffic แต่ละโดเมน

Plesk Web Admin ตั้งค่า Disk space และ Traffic แต่ละโดเมน เข้า SSH ด้วย Putty หากต้องการ Disk แบบ ไม่จำกัด plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -disk_space -1 กำหนด Disk 100 GB plesk bin subscription_settings -u mydomain.com -disk_space 100G หากต้องการ Traffic แบบ ไม่จำกัด plesk bin subsc...
โดย slwt2002
อังคาร 13 ต.ค. 2020 07:45
ฟอรั่ม: CentOS Webhosting Support
กระทู้: DirectAdmin Backup To S3 And spaces
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 5131

DirectAdmin Backup To S3 And spaces

DirectAdmin Backup To S3 And spaces 1.install composer cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build composer 2. mkdir /home/admin/tools cd /home/admin/tools wget https://github.com/powerkernel/directadmin-s3-backup/archive/master.zip 3.extract to /home/admin/tools/directadmin-s3-back...
โดย slwt2002
อังคาร 13 ต.ค. 2020 07:29
ฟอรั่ม: CentOS Webhosting Support
กระทู้: DirectAdmin install composer
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 3933

DirectAdmin install composer

โค้ด: เลือกทั้งหมด

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build composer
โดย slwt2002
จันทร์ 05 ต.ค. 2020 17:21
ฟอรั่ม: CentOS Software Support
กระทู้: Change OpenSSH Port On CentOS 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 5851

Change OpenSSH Port On CentOS 8

Change OpenSSH Port On CentOS 8 sudo vi /etc/ssh/sshd_config แก้ไข Port 2299 (เลขพอร์ตที่ต้องการ) sudo yum install policycoreutils-python-utils sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2299 เพิ่ม port ใน firewall sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2299/tcp sudo firewall-cmd --r...