ค้นพบ 124 ผลลัพธ์

โดย slwt2002
จันทร์ 16 ม.ค. 2023 22:23
ฟอรั่ม: CentOS Webhosting Support
กระทู้: Updating DirectAdmin
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 203

Updating DirectAdmin

โค้ด: เลือกทั้งหมด

/usr/local/directadmin/scripts/getDA.sh current

โค้ด: เลือกทั้งหมด

cd /usr/local/directadmin/custombuild 
./build update

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build versions

โค้ด: เลือกทั้งหมด

./build update_versions

โค้ด: เลือกทั้งหมด

service directadmin restart
โดย slwt2002
อาทิตย์ 28 ส.ค. 2022 22:55
ฟอรั่ม: CentOS General Support
กระทู้: เปลี่ยน SSH Port บน Centos 7
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 754

เปลี่ยน SSH Port บน Centos 7

1.แก้ไขไฟล์ sshd config vi /etc/ssh/sshd_config 2.แก้ # ออก Port 2233 3.ติดตั้ง policycoreutils-python yum install policycoreutils-python -y 4.เพิ่ม Port semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2233 5.เปิด firewall port firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2233/tcp firewall-cmd --reload 6...
โดย slwt2002
อาทิตย์ 17 ก.ค. 2022 22:08
ฟอรั่ม: CentOS Software Support
กระทู้: CentOS 6 EOL Vault repository
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 749

CentOS 6 EOL Vault repository

CentOS 6 EOL Vault repository curl https://www.phangngacloud.com/files/centos6-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo EPEL repository curl https://www.phangngacloud.com/files/centos6-epel-eol.repo --output /etc/yum.repos.d/epel.repo SCLO repositories yum -y install centos-release-scl cu...
โดย slwt2002
ศุกร์ 15 ก.ค. 2022 08:10
ฟอรั่ม: AlmaLinux Hosting
กระทู้: ติดตั้ง Linux Malware Detect AlmaLinux 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 712

ติดตั้ง Linux Malware Detect AlmaLinux 8

ติดตั้ง Linux Malware Detect AlmaLinux 8 cd /usr/local/src/ wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz tar -xzf maldetect-current.tar.gz cd maldetect-1.6.4 sudo sh ./install.sh Report หลังติดตั้ง Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/maldet.service → /usr/lib/...
โดย slwt2002
ศุกร์ 15 ก.ค. 2022 08:09
ฟอรั่ม: CentOS Security Support
กระทู้: ติดตั้ง Linux Malware Detect
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 712

ติดตั้ง Linux Malware Detect

ติดตั้ง Linux Malware Detect cd /usr/local/src/ wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz tar -xzf maldetect-current.tar.gz cd maldetect-maldetect-1.6.4 sudo sh ./install.sh Report หลังติดตั้ง Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/maldet.service → /usr/lib/sy...
โดย slwt2002
ศุกร์ 15 ก.ค. 2022 08:00
ฟอรั่ม: CentOS Security Support
กระทู้: ติดตั้ง ClamAV บน Centos 7 + Directadmin
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 558

ติดตั้ง ClamAV บน Centos 7 + Directadmin

ติดตั้ง ClamAV บน Centos 7 + Directadmin cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build set clamav yes ./build clamav เพิ่ม Rules vi /etc/freshclam.conf DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb DatabaseCustomURL h...
โดย slwt2002
ศุกร์ 08 ก.ค. 2022 23:57
ฟอรั่ม: AlmaLinux General
กระทู้: การติดตั้ง Open VM Tools on CentOS/RHEL 8
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 780

การติดตั้ง Open VM Tools on CentOS/RHEL 8

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo dnf install open-vm-tools -y
หรือ

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo dnf install open-vm-tools open-vm-tools-desktop -y
โดย slwt2002
ศุกร์ 08 ก.ค. 2022 01:05
ฟอรั่ม: CentOS Webhosting Support
กระทู้: DirectAdmin blocked for sending to too many invalid recipients
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 791

DirectAdmin blocked for sending to too many invalid recipients

ให้ตรวจสอบไฟล์ /var/spool/exim/blocked_authenticated_users
โดย slwt2002
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 18:00
ฟอรั่ม: AlmaLinux General
กระทู้: เป็นสิทธ์เจ้าของไฟล์ USER GROUP ทุกไฟล์ในโฟเดอร์
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 1116

เป็นสิทธ์เจ้าของไฟล์ USER GROUP ทุกไฟล์ในโฟเดอร์

เป็นสิทธ์เจ้าของไฟล์ USER GROUP ทุกไฟล์ในโฟเดอร์

โค้ด: เลือกทั้งหมด

chown -R USER:GROUP DIRECTORY
โดย slwt2002
อาทิตย์ 10 เม.ย. 2022 05:50
ฟอรั่ม: AlmaLinux General
กระทู้: คำสั่งสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดใน foder ผ่าน FTP
ตอบกลับ: 0
เข้าดู: 912

คำสั่งสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดใน foder ผ่าน FTP

คำสั่งสำหรับดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดใน foder ผ่าน FTP

โค้ด: เลือกทั้งหมด

wget -r ftp://เลขไอพีหีือชื่อเครื่อง/domains/public_html/* --ftp-user=ชื่อผู้ใช้ --ftp-password=รหัสผ่าน