หน้า 1 จากทั้งหมด 1

error: db5 error(-30973)

โพสต์โพสต์แล้ว: พุธ 01 พ.ค. 2019 21:28
โดย slwt2002
error: db5 error(-30973) from dbenv->open: BDB0087 DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery error: cannot open Packages index using db5 - (-30973) error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
CRITICAL:yum.main:

แก้ไข

#Command 1:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
rm -f /var/lib/rpm/__db*


#Command 2:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
rpm --rebuilddb