หน้า 1 จากทั้งหมด 1

Upgrade Python from 2.6 to 2.7 on Centos 6.5

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 15 มี.ค. 2018 01:13
โดย slwt2002
How can I upgrade it in Centos 6.5?

I try below

Download Python and extract it

โค้ด: เลือกทั้งหมด
wget http://www.python.org/ftp/python/2.7.8/Python-2.7.8.tar.xz 
xz -d Python-2.7.8.tar.xz 
tar -xvf Python-2.7.8.tar


Installation process

# Enter the directory:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd Python-2.7.8


# Run the configure:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
./configure --prefix=/usr/local


# compile and install it:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
make 
make altinstall

# Checking Python version:
โค้ด: เลือกทั้งหมด
python2.7 -V

Python 2.7.8
export PATH="/usr/local/bin:$PATH"

กรณีที่ลง 2.7 แล้ว yum ไม่ได้ให้ทำดังนี้

โค้ด: เลือกทั้งหมด
vim `which yum`

change #!/usr/bin/python to #!/usr/bin/python2.6