เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8

คำถามและปัญหา webhost ที่ใช้ AlmaLinux
ตอบกลับ
รูปประจำตัวสมาชิก
slwt2002
Administrator
โพสต์: 116
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 24 มิ.ย. 2015 18:03

เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8

โพสต์ โดย slwt2002 »

เปลี่ยน SSH Port AlmaLinux 8

โค้ด: เลือกทั้งหมด

echo "Port 2200" >> /etc/ssh/sshd_config

โค้ด: เลือกทั้งหมด

dnf install policycoreutils-python-utils -y

โค้ด: เลือกทั้งหมด

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2200
กรณีเปิด firewall ต้องเปิดพอร์ตด้วย

โค้ด: เลือกทั้งหมด

firewall-cmd --permanent --add-port=2200/tcp

โค้ด: เลือกทั้งหมด

firewall-cmd --reload

restart ssh service

โค้ด: เลือกทั้งหมด

sudo systemctl restart sshd
ไม่มีลายเซ็นต์ ขอเขียนแล้วกัน
ตอบกลับ