หน้า 1 จากทั้งหมด 1

DirectAdmin Apache 2.2 to Apache 2.4

โพสต์โพสต์แล้ว: พฤหัสฯ. 15 มี.ค. 2018 02:52
โดย slwt2002
DirectAdmin Apache 2.2 to Apache 2.4

โค้ด: เลือกทั้งหมด
cd /usr/local/directadmin/custombuild

โค้ด: เลือกทั้งหมด
./build set apache_ver 2.4

โค้ด: เลือกทั้งหมด
./build update

โค้ด: เลือกทั้งหมด
./build clean

โค้ด: เลือกทั้งหมด
./build apache n

โค้ด: เลือกทั้งหมด
./build php n

โค้ด: เลือกทั้งหมด
service httpd restart